Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een dynamisch proces. Dat vergt creatief denken, een verouderde aanpak vaarwel zeggen en nieuwe ideeën omarmen. In de publicatie Duurzame verleiding - De onbenutte kansen bij de promotie van duurzame ontwikkeling presenteren wij onze ideeën over effectievere promotie van duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven en overheden. Denk aan efficiëntere handelsketens, besparingen, een betere reputatie, trotse medewerkers en een sfeer waarin innovaties kunnen gedijen. Bureau Ulucus beschikt over kennis en ervaring om praktische invulling te geven aan duurzame ontwikkeling en mensen te enthousiasmeren.

Wij adviseren over het opstellen van concrete doelstellingen, certificering, goede monitoring en effectieve interne en externe communicatie. Onder andere bij Intergamma is dit succesvol in praktijk gebracht (lees meer).

Biodiversiteit

De bescherming van bedreigde soorten is gebaat bij heldere regelgeving, effectieve handhaving en brede maatschappelijke steun. Wij zijn goed ingevoerd in natuur- en soortenwetgeving en in de complexe morele, juridische en sociale vraagstukken die op dit gebied spelen.

Bureau Ulucus brengt bedreigingen in kaart en verkent en analyseert methoden om soorten te beschermen. Dat doen wij door middel van onderzoek, het opstellen van rapporten (zie o.a. Topsector natuur en Meer natuur, minder knel) en artikelen, het geven van presentaties, het begeleiden van processen en het faciliteren van workshops en congressen.

BUREAU ULUCUS