Publicaties

Een Circulair Landschap als basis voor de omgevingsvisie

Wim Braakhekke, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens, Bart Reeze & Alphons van Winden
Bureau Stroming, april 2019

Op weg naar een basiskwaliteit voor natuur

Robert Kwak, Arnold van den Burg, Gerrit Dommerholt, Arnold van Kreveld, Anton Stortelder & René van Wijngaarden
In: De Levende Natuur, jaargang 119, nummer 5, september 2018

Actieve bescherming onder de Wet natuurbescherming

Kees Bastmeijer & Arnold van Kreveld
In: Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (SDU), nummer 7, oktober 2017

Meer natuur, minder knel - Met de Wet natuurbescherming naar actief natuurherstel

Kees Bastmeijer & Arnold van Kreveld
Legal Advice for Nature & Bureau Ulucus, januari 2017
In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken


Aanbieding 'Meer natuur, minder knel' door staatssecretaris Martijn van Dam (r) van Economische Zaken aan Jan Jacob van Dijk (l) van het Interprovinciaal Overleg van en voor provincies, 25 januari 2017.

Promotieclip 'Actieve natuurbescherming werkt!'

Productie: Onderwaterbeelden.nl, Bureau Ulucus & Legal Advice for Nature, september 2016
In opdracht van: Landschappen.nl, Vogelbescherming & Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Beelden: Stichting Natuurbeelden
Mogelijk gemaakt door: Nationale Postcode Loterij

Dijkversterking Steurgat - Bergsche Maas - Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit Ruimte voor de Rivier

Dirk Oomen, Arnold van Kreveld, Peter Veldt, Alphons van Winden
Bureau Stroming, februari 2016
In opdracht van: Antea Group

Topsector natuur - Volle kracht vooruit met uitvoering Europese natuurwetgeving

Arnold van Kreveld
Bureau Ulucus, oktober 2015
In opdracht van: Vogelbescherming Nederland & Vereniging Natuurmonumenten
Mede mogelijk gemaakt door: Wereld Natuur Fonds


Aanbieding 'Topsector natuur' door Arnold van Kreveld (r) aan Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) (l) en Rudmer Heerema (VVD) (m) in Den Haag, 26 oktober 2015.

Links mist antwoord op vrije markt (opiniestuk)

Ingrid Roerhorst
In: Trouw, 8 april 2015

De natuur als partner bij klimaatadaptatie - Een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten

Menno Smit, Frans Oosterhuis, Arnold van Kreveld, Wim Braakhekke
Planbureau voor de Leefomgeving, 2014

Duurzame verleiding - De onbenutte kansen bij de promotie van duurzame ontwikkeling

Ingrid Roerhorst
Bureau Ulucus, oktober 2014

When you drink water, remember the spring

Arnold van Kreveld
In: The Guardian, augustus 2014
In opdracht van: WWF H&M Partnership

Klimaatverandering en natuur - Een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid

W. Braakhekke, F. Berendse, M. de Jong, A. van Kreveld, A. van Winden
Bureau Stroming & Wageningen Universiteit, augustus 2014
In opdracht van: Kennis voor Klimaat

Kansen voor Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland

Els Otterman, Arnold van Kreveld & Peter Veldt
Bureau Stroming, februari 2014

A green Rhine Corridor - Future proofing Western Europe’s largest river for people, nature and the economy

Arnold van Kreveld (editor)
Rhine Corridor, juni 2013

Natuurlijke klimaatbuffers - Mogelijkheden om geld te besparen door inzet van natuur

Arnold van Kreveld, Wim Braakhekke, Gerard Litjens
Bureau Stroming, juni 2013
In opdracht van: Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

Handleiding schrijven van een paper - Eenvoudig stappenplan en checklist

Arnold van Kreveld, Karen Maas
ESAA Erasmus Executive Programs & Bureau Ulucus, april 2013

Voorbereiding op de invoering van het concept ‘tijdelijke natuur’ - Deelrapport 3: fiches en natuurbeelden voor de typologie tijdelijke natuur

Arnold van Kreveld
Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaanderen), september 2012

Nederlandse wetlands - Vogel- en natuurbescherming 2008-2011

Nadja Jansma, Arnold van Kreveld, Gert Ottens, Toon Voets
Vogelbescherming Nederland, 2012

Natuurlijke klimaatbuffers; voor veiligheid en vogels

Arnold van Kreveld
In: Vogel Nieuws, december 2011

GroenLinks is niet zo progressief als het denkt (opiniestuk)

Ingrid Roerhorst
In: Trouw, 6 december 2010

Roofvogelhobby leidt tot faunavervalsing

Arnold van Kreveld
In: Vogel Nieuws, december 2010

Impacts of certified logging on great apes

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
In: ETFRN News 51, september 2010

Roofvogel- en uilenshows in Nederland - Een inventarisatie

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Bureau Ulucus, augustus 2010

Biodiversiteit en handelsketens - Certificering (Stand van zaken, discussiepunten en toekomstscenario's)

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Bureau Ulucus, mei 2010

Can Community Forestry contribute to livelihood improvement and biodiversity?

Hans J.J. Beukeboom, Carina van der Laan, Arnold van Kreveld, George Akwah
Wereld Natuur Fonds, mei 2010

Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen - Recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving

A. van Kreveld, W. Braakhekke, G. Litjens, A. van Winden
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster | Stroming bv, mei 2010

Revitalizing landscapes - How economy and ecology become partners

Arnold van Kreveld
In: forum CSR international - The business case for biodiversity, januari 2010

Het benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering

Arnold van Kreveld (red), Alphons van Winden, Aline te Linde, Gertjan Zwolsman, Pieter Jacobs, Petra Souwerbren, Alison Gilbert
Klimaat voor Ruimte, 2009

Mensapen en houtkap

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Wereld Natuur Fonds, september 2009

Great apes and logging

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Wereld Natuur Fonds, september 2009

Kennisdocument Soortenbescherming

C.J. Bastmeijer, A.R. van Kreveld
Kenniscentrum Milieu en Gezondheid Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2008
ISBN: 978-90-5850-418-0

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk - Een visie op water en vogels in Nederland

Arnold van Kreveld, Gerard Litjens, Bernd de Bruijn
Vogelbescherming Nederland, 2008

Volkerak het mooiste van twee werelden - Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving

Arnold van Kreveld, Alphons van Winden
Bureau Stroming, november 2007

Het product ‘biodiversiteit’ - Mondiale, EU- en Nederlandse handel in CITES-soorten

Arnold van Kreveld
Wereld Natuur Fonds, mei 2007

Gekweekt met de vangkooi - Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland

Arnold van Kreveld
Bureau Stroming, maart 2007

Bred in a trap - An investigation into illegal practices in the trade in wild European birds in the Netherlands

Arnold van Kreveld
Bureau Stroming, maart 2007

Overzicht van gebruikte certificaten voor duurzaam of legaal hout in de houtbranche

Ingrid Roerhorst, Arnold van Kreveld, Daniëlle van Oijen
Milieudefensie, oktober 2006

Lobberden aan de Rijn - Visie voor de Lobberdense Waard gelegen in de Gemeente Rijnwaarden

Arnold van Kreveld, Gerard Litjens
Bureau Stroming, november 2006

Verbijsterende handel in beschermde Europese soorten

Arnold van Kreveld
In: Vogel Nieuws, augustus 2006

Not lost forever: restoring wilderness in Europe

Wim Braakhekke, Alphons van Winden, Arnold van Kreveld
In: PanParks Courier, 2005

Ik mis Martha (essay over biodiversiteit)

Arnold van Kreveld
In: Natuur en Milieu, 26ste jaargang nummer 3, maart 2002

Potential financial instruments for PAN Parks - Examples and ideas

Ingrid Roerhorst
In opdracht van: PAN Parks European Management Organisation, oktober 2000

Quickscan of environmental assessment systems for the tourism industry

Ingrid Roerhorst
In opdracht van: Wereld Natuur Fonds, februari 2000

BUREAU ULUCUS