Rietgors12

Welkom bij Ulucus

Ulucus is gespecialiseerd in biodiversiteit en ecosysteemdiensten, natuurbeheer, klimaatadaptatie, natuurwetgeving, landbouw en natuurontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om deze onderwerpen vanuit een breed maatschappelijk perspectief aan te vliegen. Immers, een aanpak waarin andere belangen in de samenleving zijn meegenomen heeft meer draagvlak.

Werkzaamheden die Ulucus voor u kan uitvoeren zijn o.a.:

  • Projectleiding
  • Evaluaties (o.a. gedragscodes, projecten, natuurbeschermingsprogramma’s, wetgeving)
  • Procesbegeleiding (o.a. veldprojecten, samenwerkingsverbanden, gebiedsprocessen, subsidieaanvragen)
  • Onderzoek
  • Communicatie (o.a. schrijven artikelen, opstellen persberichten, opstellen en geven presentaties, maken infographics)
  • Educatie (cursussen en colleges)

Ulucus werkt voor overheden, bedrijven, universiteiten en ngo’s. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van collega-professionals en deskundigen in aanvullende disciplines.

error: Content is beschermd