Welkom bij Bureau Ulucus

Ruime ervaring

Werkvelden waar Ulucus zich in heeft gespecialiseerd zijn:

 • Biodiversiteit en ecosysteemdiensten
 • Natuurwetgeving
 • Landbouw en natuur
 • Klimaatadaptatie
 • Natuurbeheer
 • Natuurontwikkeling

Veelzijdig

Werkzaamheden die Ulucus voor u kan uitvoeren zijn:

 • Projectleiding
 • Evaluaties (o.a. gedragscodes, projecten, natuurbeschermingsprogramma’s, wetgeving)
 • Procesbegeleiding (o.a. veldprojecten, samenwerkingsverbanden, gebiedsprocessen, subsidieaanvragen)
 • Onderzoek
 • Communicatie (o.a. schrijven artikelen, opstellen persberichten, opstellen en geven presentaties, maken infographics)
 • Educatie (cursussen en colleges)

Ulucus werkt voor overheden, bedrijven en ngo’s. Wij beschikken over een breed netwerk van collega-professionals en deskundigen in aanvullende disciplines.

error: Content is beschermd