Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een dynamisch proces. Dat vergt creatief denken, een verouderde aanpak vaarwel zeggen en nieuwe ideeën omarmen.

Duurzame ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven en overheden. Denk aan efficiëntere handelsketens, besparingen, een betere reputatie, trotse medewerkers en een sfeer waarin innovaties kunnen gedijen. Bureau Ulucus beschikt over kennis en ervaring om praktische invulling te geven aan duurzame ontwikkeling en mensen te enthousiasmeren.

Biodiversiteit

Bescherming van biodiversiteit is gebaat bij heldere regelgeving, effectieve handhaving en brede maatschappelijke steun. Wij zijn goed ingevoerd in natuurwetgeving en in de complexe morele, juridische en sociale vraagstukken die op dit gebied spelen.

Bureau Ulucus brengt bedreigingen in kaart en verkent en analyseert methoden om soorten te beschermen. Dat doen wij door middel van onderzoek, het opstellen van rapporten (zie o.a. Topsector natuur en Meer natuur, minder knel) en artikelen, het geven van presentaties, het begeleiden van processen en het faciliteren van workshops en congressen.

BUREAU ULUCUS