Publicaties

Pilot dynamisch zoneren - Ervaringen en lessen - Getijdenwijzer bij Westhoek

Arnold van Kreveld & Marije Kuiper
In opdracht van: meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels en uitgevoerd door Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea, juni 2023

Gruttoland, pretpark voor vogels en bezoekers

Arnold van Kreveld
In: Vakblad Groen,  jaargang 79, april 2023

Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - Een praktische werkwijze

Jos de Bijl, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens & Heidi van Woudenberg
Bureau Stroming & GreenSteps Duurzame Innovatie, 6 maart 2023

De belofte van Tijdelijke Natuur

Arnold van Kreveld
In: Vakblad Natuur Bos en Landschap, januari 2023, # 191

Evaluatie gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Unie van Waterschappen

Arnold van Kreveld
Bureau Ulucus, december 2022

Burgerinitiatieven spelen sleutelrol bij voedseltransitie

Arnold van Kreveld & Heidi van Woudenberg
In: Vakblad Groen,  jaargang 78, april 2022, nummer 03

Op naar basiskwaliteit natuur

A. van Kreveld, R. Kwak, A. Stortelder
In: Vakblad Groen, jaargang 77, februari 2021, nummer 01

Het belang van wilde bijen bij crises

F. van Alebeek, A. van Kreveld
In: Vakblad Groen, jaargang 77, februari 2021, nummer 01

Het hoe en waarom van biodiverse bedrijventerreinen

Karin Maatje & Arnold van Kreveld
In: Vakblad Groen, jaargang 76, augustus 2020, nummer 07-08

Bedrijventerreinen en biodiversiteit - Kansen tijdens aanleg en herstructurering

Karin Maatje (auteur), Arnold van Kreveld (redactie)
Stichting Tijdelijke Natuur & Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, maart 2020

Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming - Een beschrijving van de provinciale inzet

Kees Bastmeijer & Arnold van Kreveld
Legal Advice for Nature & Bureau Ulucus, december 2019

10 Jaar tijdelijke natuur - 50 terreinen en 3.800 hectare verder

Arnold van Kreveld
Stichting Tijdelijke Natuur, december 2019

Temporary Nature - A Win-Win for Nature and Developers: Tinkering with the Law in order to Combat Biodiversity Loss

Chris Backes, Arnold van Kreveld & Hendrik Schoukens (editor Rob Roggema)
In: Nature Driven Urbanism, november 2019

De juridische bescherming van boerenlandvogels

Harm Dotinga, Kees Bastmeijer, Arie Trouwborst & Arnold van Kreveld
In: 'Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen', Vereniging voor Milieurecht, VMR 2019-1, 2019

Een Circulair Landschap als basis voor de omgevingsvisie

Wim Braakhekke, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens, Bart Reeze & Alphons van Winden
Bureau Stroming, april 2019

Op weg naar een basiskwaliteit voor natuur

Robert Kwak, Arnold van den Burg, Gerrit Dommerholt, Arnold van Kreveld, Anton Stortelder & René van Wijngaarden
In: De Levende Natuur, jaargang 119, nummer 5, september 2018

Actieve bescherming onder de Wet natuurbescherming

Kees Bastmeijer & Arnold van Kreveld
In: Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (SDU), nummer 7, oktober 2017

Meer natuur, minder knel - Met de Wet natuurbescherming naar actief natuurherstel

Kees Bastmeijer & Arnold van Kreveld
Legal Advice for Nature & Bureau Ulucus, januari 2017

Dijkversterking Steurgat - Bergsche Maas - Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit Ruimte voor de Rivier

Dirk Oomen, Arnold van Kreveld, Peter Veldt, Alphons van Winden
Bureau Stroming, februari 2016

Topsector natuur - Volle kracht vooruit met uitvoering Europese natuurwetgeving

Arnold van Kreveld
Bureau Ulucus, oktober 2015

Links mist antwoord op vrije markt (opiniestuk)

Ingrid Roerhorst
In: Trouw, 8 april 2015

De natuur als partner bij klimaatadaptatie - Een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten

Menno Smit, Frans Oosterhuis, Arnold van Kreveld, Wim Braakhekke
Planbureau voor de Leefomgeving, 2014

When you drink water, remember the spring

Arnold van Kreveld
In: The Guardian, augustus 2014

Klimaatverandering en natuur - Een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid

W. Braakhekke, F. Berendse, M. de Jong, A. van Kreveld, A. van Winden
Bureau Stroming & Wageningen Universiteit, augustus 2014

Kansen voor Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland

Els Otterman, Arnold van Kreveld & Peter Veldt
Bureau Stroming, februari 2014

A green Rhine Corridor - Future proofing Western Europe’s largest river for people, nature and the economy

Arnold van Kreveld (editor)
Rhine Corridor, juni 2013

Natuurlijke klimaatbuffers - Mogelijkheden om geld te besparen door inzet van natuur

Arnold van Kreveld, Wim Braakhekke, Gerard Litjens
Bureau Stroming, juni 2013

Handleiding schrijven van een paper - Eenvoudig stappenplan en checklist

Arnold van Kreveld, Karen Maas
ESAA Erasmus Executive Programs & Bureau Ulucus, april 2013

Voorbereiding op de invoering van het concept ‘tijdelijke natuur’ - Deelrapport 3: fiches en natuurbeelden voor de typologie tijdelijke natuur

Arnold van Kreveld
Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaanderen), september 2012

Nederlandse wetlands - Vogel- en natuurbescherming 2008-2011

Nadja Jansma, Arnold van Kreveld, Gert Ottens, Toon Voets
Vogelbescherming Nederland, 2012

Natuurlijke klimaatbuffers; voor veiligheid en vogels

Arnold van Kreveld
In: Vogel Nieuws, december 2011

GroenLinks is niet zo progressief als het denkt (opiniestuk)

Ingrid Roerhorst
In: Trouw, 6 december 2010

Roofvogelhobby leidt tot faunavervalsing

Arnold van Kreveld
In: Vogel Nieuws, december 2010

Impacts of certified logging on great apes

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
In: ETFRN News 51, september 2010

Roofvogel- en uilenshows in Nederland - Een inventarisatie

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Bureau Ulucus, augustus 2010

Biodiversiteit en handelsketens - Certificering (Stand van zaken, discussiepunten en toekomstscenario's)

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Bureau Ulucus, mei 2010

Can Community Forestry contribute to livelihood improvement and biodiversity?

Hans J.J. Beukeboom, Carina van der Laan, Arnold van Kreveld, George Akwah
Wereld Natuur Fonds, mei 2010

Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen - Recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving

A. van Kreveld, W. Braakhekke, G. Litjens, A. van Winden
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster | Stroming bv, mei 2010

Revitalizing landscapes - How economy and ecology become partners

Arnold van Kreveld
In: forum CSR international - The business case for biodiversity, januari 2010

Het benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering

Arnold van Kreveld (red), Alphons van Winden, Aline te Linde, Gertjan Zwolsman, Pieter Jacobs, Petra Souwerbren, Alison Gilbert
Klimaat voor Ruimte, 2009

Mensapen en houtkap

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Wereld Natuur Fonds, september 2009

Great apes and logging

Arnold van Kreveld, Ingrid Roerhorst
Wereld Natuur Fonds, september 2009

Kennisdocument Soortenbescherming

C.J. Bastmeijer, A.R. van Kreveld
Kenniscentrum Milieu en Gezondheid Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2008
ISBN: 978-90-5850-418-0

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk - Een visie op water en vogels in Nederland

Arnold van Kreveld, Gerard Litjens, Bernd de Bruijn
Vogelbescherming Nederland, 2008

Volkerak het mooiste van twee werelden - Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving

Arnold van Kreveld, Alphons van Winden
Bureau Stroming, november 2007

Het product ‘biodiversiteit’ - Mondiale, EU- en Nederlandse handel in CITES-soorten

Arnold van Kreveld
Wereld Natuur Fonds, mei 2007

Gekweekt met de vangkooi - Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland

Arnold van Kreveld
Bureau Stroming, maart 2007

Bred in a trap - An investigation into illegal practices in the trade in wild European birds in the Netherlands

Arnold van Kreveld
Bureau Stroming, maart 2007

Overzicht van gebruikte certificaten voor duurzaam of legaal hout in de houtbranche

Ingrid Roerhorst, Arnold van Kreveld, Daniëlle van Oijen
Milieudefensie, oktober 2006

Lobberden aan de Rijn - Visie voor de Lobberdense Waard gelegen in de Gemeente Rijnwaarden

Arnold van Kreveld, Gerard Litjens
Bureau Stroming, november 2006

Verbijsterende handel in beschermde Europese soorten

Arnold van Kreveld
In: Vogel Nieuws, augustus 2006

Not lost forever: restoring wilderness in Europe

Wim Braakhekke, Alphons van Winden, Arnold van Kreveld
In: PanParks Courier, 2005

Ik mis Martha (essay over biodiversiteit)

Arnold van Kreveld
In: Natuur en Milieu, 26ste jaargang nummer 3, maart 2002

Potential financial instruments for PAN Parks - Examples and ideas

Ingrid Roerhorst, oktober 2000

Quickscan of environmental assessment systems for the tourism industry

Ingrid Roerhorst, februari 2000

BUREAU ULUCUS