Putter2

Publicaties

Partridge resultaten

Vogelbescherming Nederland

De strijd voor patrijzen in een kolenmijn

In: Vakblad Groen,  jaargang 79

Klimaatadaptatie met natuur in het peri-urbane gebied

In: Vakblad Groen,  jaargang 79

Pilot dynamisch zoneren

In opdracht van: meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels
Uitgevoerd door: Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea

Gruttoland, pretpark voor vogels en bezoekers

In: Vakblad Groen,  jaargang 79

Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland

Bureau Stroming & GreenSteps Duurzame Innovatie

De belofte van Tijdelijke Natuur

In: Vakblad Natuur Bos en Landschap # 191

Evaluatie gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Unie van Waterschappen

Bureau Ulucus

Burgerinitiatieven spelen sleutelrol bij voedseltransitie

In: Vakblad Groen,  jaargang 78, nummer 03

Biodiversiteitsvisie Radboudcampus

Bureau Stroming

Het belang van wilde bijen bij crises

In: Vakblad Groen, jaargang 77, nummer 01

Op naar basiskwaliteit natuur

In: Vakblad Groen, jaargang 77, nummer 01

Het hoe en waarom van biodiverse bedrijventerreinen

In: Vakblad Groen, jaargang 76, nummer 07-08

Bedrijventerreinen en biodiversiteit

Stichting Tijdelijke Natuur & Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland

10 Jaar tijdelijke natuur

Stichting Tijdelijke Natuur

Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming

Legal Advice for Nature en Bureau Ulucus

De juridische bescherming van boerenlandvogels

In: ‘Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen’, Vereniging voor Milieurecht, VMR 2019-1

Een Circulair Landschap als basis voor de omgevingsvisie

Bureau Stroming

Op weg naar een basiskwaliteit voor natuur

In: De Levende Natuur, jaargang 119, nummer 5

Actieve bescherming onder de Wet natuurbescherming

In: Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (SDU), nummer 7

Meer natuur, minder knel

Legal Advice for Nature en Bureau Ulucus

Dijkversterking Steurgat – Bergsche Maas

Bureau Stroming

Topsector natuur

Bureau Ulucus

De natuur als partner bij klimaatadaptatie

Planbureau voor de Leefomgeving

Klimaatverandering en natuur

Bureau Stroming en Wageningen Universiteit

Kansen voor Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland

Bureau Stroming

Natuurlijke klimaatbuffers

Bureau Stroming

A green Rhine Corridor

Voorbereiding op de invoering van het concept ‘tijdelijke natuur’

Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaanderen)

Nederlandse wetlands

Vogelbescherming Nederland

Natuurlijke klimaatbuffers

In: Vogelnieuws

Roofvogelhobby leidt tot faunavervalsing

In: Vogelnieuws

Impacts of certified logging on great apes

In: ETFRN News 51

Roofvogel- en uilenshows in Nederland

Bureau Ulucus

Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen

InnovatieNetwerk en Bureau Stroming

Can Community Forestry contribute to livelihood improvement and biodiversity?

Wereld Natuur Fonds

Biodiversiteit en handelsketens

Bureau Ulucus

Revitalizing landscapes

In: forum CSR international – The business case for biodiversity

Het benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering

Klimaat voor Ruimte

Mensapen en houtkap

Wereld Natuur Fonds

Great apes and logging

Wereld Natuur Fonds

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk

Vogelbescherming Nederland

Volkerak het mooiste van twee werelden

Bureau Stroming

Het product ‘biodiversiteit’

Wereld Natuur Fonds

Gekweekt met de vangkooi

Bureau Stroming

Bred in a trap

Bureau Stroming

Lobberden aan de Rijn

Bureau Stroming

Overzicht van gebruikte certificaten voor duurzaam of legaal hout in de houtbranche

Milieudefensie

Verbijsterende handel in beschermde Europese soorten

In: Vogelnieuws

Not lost forever: restoring wilderness in Europe

In: PAN Parks Courier

Ik mis Martha

In: Natuur en Milieu, 26ste jaargang nummer 3

Potential financial instruments for PAN Parks

PAN Parks

Quickscan of environmental assessment systems for the tourism industry

Wereld Natuur Fonds

error: Content is beschermd