Wormkruidbij2

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

De aandacht voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten is groeiende. Op het gebied van biodiversiteit lijkt in Nederland sprake van een trendbreuk. Na jaren van achteruitgang is een pril herstel te zien. Dit draagt lokaal al bij aan beter functionerende ecosysteemdiensten, zoals bestuiving gewassen, hoogwaterveiligheid, herstel bodemvruchtbaarheid en verbetering watervasthoudend vermogen.

Voorbeelden werkzaamheden

Oirschot2

Natuurontwikkeling

Oostvaardersplassen2

Natuurbeheer

Maas2

Klimaatadaptatie

Grutto2

Landbouw en natuur

Boomkikker2

Natuurwetgeving

error: Content is beschermd